Taken - SyndicCare

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Taken

Technisch Beheer
De syndicus
 • Coördineert het onderhoud van de gemene delen (poetsbeurten, controle en onderhoud liftinstallatie, algemeen onderhoud, enz.) alsook de werken aan de gemene delen
 • Informeert de Algemene Vergadering en de mede eigendom wanneer er zich belangrijke herstellingen opdringen en zorgt er voor dat deze een weloverwogen beslissing kan nemen (reikt de nodige informatie aan, laat eventueel expertises uitvoeren, stelt prijsoffertes ter beschikking, enz.)
 • Zorgt voor een goede opvolging van de van de uitvoering van de beslissingen die door de Algemene worden genomen
 • Geeft de nodige bijstand in de afhandeling en opvolging van schadedossiers en expertises
 • Regelmatige check up van het gebouw teneinde preventief te kunnen ingrijpen wanneer nodig
 • Heeft de bevoegdheid dringende en noodzakelijke herstellingen te laten uitvoeren (bijv. na een storm, brand of overstroming

Administratief beheer
De syndicus
 • Verzorgt het volledige administratief beheer van de mede eigendom
 • Roept de Algemene Vergadering samen (minstens eenmaal per jaar of wanneer nodig), organiseert deze, woont deze bij, stelt de notulen op en verstuurd deze binnen een redelijke termijn (30 dagen bij wet) naar alle mede eigenaars
 • Organiseert tevens bijeenkomsten van de Raad van Mede Eigendom indien nodig of gewenst
 • Sluit na goedkeuring van de Algemene Vergadering de nodige contracten af met leveranciers, vraagt prijsoffertes aan, verzorgt alle mogelijke briefwisseling, enz.
 • Bewaart alle documenten van de mede eigendom in een overzichtelijk klassement zoals daar zijn facturen, briefwisseling, uittreksels, statuten, contracten, afrekeningen, verslagen, offertes, dossiers schadegevallen enz.
 • Houdt 'up to date' lijsten bij met de gegevens van de eigenaars, bewoners en leveranciers van de mede eigendom
 • Roept een Bijzondere Algemene Vergadering samen bij:
  •    Belangrijke gebeurtenissen (zware schade, onverwacht hoge kosten, rechtszaken, enz.)
  •    Indien het belang van de mede eigendom hierom vraagt
  •    Op vraag van minstens één vijfde van de mede eigenaars
 • Verstrekt op vraag van de verkopende eigenaar of makelaar en op vraag van de instrumenterende notaris de nodige inlichtingen aangaande de mede eigendom zoals bepaald in artikel 577-11 §1 en §2 van het burgerlijk wetboek

Financieel beheer
De syndicus
 • Voert de boekhouding van de mede eigendom
 • Zorgt voor een stipte en correcte betaling van de leveranciers
 • Stelt een realistische kosten begroting op voor het komende boekjaar en vraagt, na goedkeuring van de Algemene Vergadering, voorschotten/provisies op bij de mede eigenaars
 • Stelt jaarlijks een duidelijk, transparant en gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven op die aan de mede eigenaars wordt toegestuurd
 • Zorgt voor een duidelijke en gedetailleerde afrekening naar iedere mede eigenaar toe
 • Zorgt voor een correcte en tijdige invordering van zowel de voorschotten/provisies als het bedrag van de jaarlijkse afrekening
 • Beheert (als ze bestaan) zowel het werkingsfonds (= fonds dat een goede werking van de mede eigendom mogelijk maakt) als het reservefonds (=fonds dat onvoorziene of voorziene zware kosten moet helpen opvangen) waarbij het werkingsfonds de eigenaar volgt en het reservefonds het betrokken kavel
 • Evalueert op regelmatige wijze de leveringscontracten van de mede eigendom

Vertegenwoordiging
De syndicus

 • Treedt in rechte op als de vertegenwoordiger van de mede eigendom bij
  • Rechtsvorderingen tegen aannemers en dergelijke
  • Invordering van niet betaalde voorschotten/provisies/afrekeningen
  • Schade veroorzaakt aan de gemene delen door derden
  • Gerechtelijke dossiers en procedures
  • Enz.

Communicatie
De syndicus

 • Zorgt er voor dat de mede eigenaars beschikken over alle mogelijke info aangaande de mede eigendom
 • Zorgt dat de mede eigenaars op de hoogte zijn van alles wat er gaande is met betrekking tot de mede eigendom
 • Zorgt voor een optimale bereikbaarheid
 • Zorgt voor een duidelijke communicatie van ondernomen acties en stand van zaken
 • Zorgt voor het beschikbaar stellen van alle mogelijke documenten die te maken hebben met de mede eigendom en dit volgens een bijgehouden eenvormig klassement van al deze documenten (ter inzage op kantoor) maar tevens online via een internetsite
 • Zorgt in het algemeen voor een goede en transparante communicatie gezien deze een vitaal onderdeel is van een goed beheer

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu